• Ελαιοχρωματισμοί
 • Γυψοσανίδες - Γύψινες διακοσμήσεις
 • Ψευδοοροφές - Χωρίσματα
 • Μονώσεις ταρατσών
 • Θερμοπροσόψεις
 • Πατητές - Τσιμεντοκονίες
 • Ειδικές Βαφές - Τεχνοτροπίες
 • Μελέτες Μηχανικού
 • Ξυλουργικές εργασίες
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις και Φυσικό Αέριο
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Γενικές εγκαταστάσεις

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 151820607000

ΑΦΜ: 801210760 / ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ

Καραολή και Δημητρίου 260 Νίκαια Τ.Κ : 18453 ΤΗΛ: 211 18 23 411 - 6944 657 035

email : info@gkconstructionsgroup.gr