Οι Υπηρεσίες μας
 • Μελέτη και σχεδιασμός από αρχιτέκτονα μηχανικό
 • Ανακαινίσεις
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Ειδικές βαφές
 • Τεχνοτροπίες
 • Πατητές – Τσιμεντοκονίες
 • Μονώσεις – Θερμοπροσόψεις
 • Γυψοσανίδες – Χωρίσματα
 • Τοποθέτηση τζακιών (ενεργειακών – συμβατικών)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις – Φυσικό Αέριο
 • Τοποθέτηση πλακιδίων – Μαρμάρων
 • Τοποθέτηση Κουφωμάτων
 • Ξυλουργικές εργασίες
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων – κήπων
 • Καθαρισμός
 • Διάφορες τεχνικές εργασίες
 • Ρωτήστε μας για τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας